Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí a bezpečnostní politika

AFstyle s.r.o. si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích svých webových stránek (dále jen webové stránky). „Osobní údaje“ zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. AFstyle s.r.o. si vyhrazuje právo analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami. Přijetím těchto zásad ochrany soukromí a bezpečnostní politiky společnost AFstyle s.r.o. informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Naším záměrem je při shromažďování a používání osobních informací najít rovnováhu mezi našimi obchodními zájmy a důvodným předpokladem našich uživatelů o ochraně soukromí.

Použitím jakékoliv části těchto stránek souhlasíte s tím, že společnost AFstyle s.r.o. bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na našich webových stránkách; proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásady ochrany osobních údajů.

Shromažďování

Při Vaší návštěvě, anebo objednání zboží shromažďuje společnost AFstyle s.r.o. Vaše osobní údaje.

Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při zadávání sázek, soutěžích či reklamních akcí, které sponzorujeme, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování Vašich osobních údajů společností AFstyle, snažíme se Vás o tom informovat vložením odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné stránce.

Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod.

Použití

AFstyle s.r.o. používá osobní údaje pro usnadnění zpracování objednávek, zdokonalení webových stránek, pro marketingové a propagační účely; analýzou uživatelských dat rovněž naše společnost hodnotí využívání webových stránek.

Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá společnost AFstyle s.r.o. či jiná firma na základě smlouvy s AFstyle s.r.o..

Závěrem, AFstyle s.r.o. zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných při nákupu, během propagační akce, z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a produktů, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

Sdílení osobních údajů 

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách či na webových stránkách, AFstyle s.r.o. bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje třetím stranám. AFstyle s.r.o. sdílí osobní údaje, které nám poskytnete, se spřízněnými společnostmi. V případě, že zakoupíte produkt vyžadující servis, sdílíme mimoto Vaše osobní údaje s příslušným poskytovatelem servisu.

AFstyle s.r.o. může rovněž sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.

AFstyle s.r.o. může taktéž zveřejnit osobní informace v odůvodněných případech, kdy se domníváme, že předání těchto osobních informací je nezbytné k identifikaci, kontaktování či uskutečnění právních kroků proti někomu, kdo porušuje smluvní podmínky používání webových stránek nebo kdo se dopouští porušování práv společnosti AFstyle či někoho jiného nebo kdo způsobí společnosti AFstyle či někomu jinému újmu na majetku či bude do cizího majetku jakkoliv zasahovat. AFstyle s.r.o. může rovněž zveřejnit či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon.

Google Analytics

 Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat. Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html

Bezpečnost

AFstyle s.r.o. shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro obchodní účely a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Společnost AFstyle nicméně nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv narušení bezpečnosti třetími stranami, ani za jejich činy, kterými by mohli osobní údaje získat.

Odstranění nebo aktualizace osobních údajů

Aktualizovat či odstranit své osobní údaje z databáze CRM společnosti AFstyle s.r.o. mohou uživatelé prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Změna

AFstyle s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady, a to způsobem aktualizace na svých webových stránkách.

Další informace 

Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

www.arstone.eu

AFstyle s.r.o.
Šlikova 2400
Prague 16900
Czech Republic
Contact Form

Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním souhlasíte s našimi Podmínkami užití webového rozhraní.