Podmínky užívání

Internetový obchod provozuje společnost AFstyle s.r.o. se sídlem Šlikova 2400, Praha, 169 00, DIČ: CZ 27895998, IČO 27895998.

Použitím obsahu tohoto webu nebo přístupem na tento web potvrzujete a souhlasíte s dále uvedenými podmínkami užívání. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, tak tento web nepoužívejte. AFstyle s.r.o. může tyto podmínky kdykoliv revidovat aktualizací obsahu. Pokračující používání webu z vaší strany po provedení takové změny značí váš souhlas s těmito změněnými podmínkami. Kontrolujte prosím tyto podmínky pravidelně, zda u nich nedošlo ke změně.

Odkazy a hyperlinky

Tento web může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Tyto internetové stránky jsou výhradní odpovědností těchto nezávislých třetích stran a jejich používání je výhradně na vaše riziko. AFstyle s.r.o. nemá žádný vliv na obsah nebo zásady těchto webových stránek třetích stran a neneseme jakoukoliv odpovědnost (a za žádných okolností nebudeme zodpovídat) za obsah, přesnost nebo spolehlivost jakýchkoliv internetových stránek, na které z našeho webu odkazuje hyperlink. Osoby přistupující k informacím z těchto webových stránek (včetně informací získaných přes hyperlink) nesou výhradní odpovědnost za soulad těchto informací s příslušnými zákony.

Chcete-li na tento web odkazovat, tak před vytvořením linku napište na adresu Danou stránku napřed zkontrolujeme. AFstyle s.r.o. výslovně zakazuje neoprávněné použití svých log, ochranných známek nebo jiných grafických prvků k vytvoření linků. Textové linky je možné použít až po odsouhlasení.

Odmítnutí odpovědnosti

AFstyle s.r.o. odmítá jakoukoliv odpovědnost za to, že je tato webová stránka bez vad, virů či jiných škodlivých komponentů. Neponeseme odpovědnost za žádné škody či ztráty, které mohou vyplynout z hackerského útoku či infiltrace tohoto webu nebo počítačových systémů. Webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti, zastaralé informace a tiskové chyby.

Ochranné známky a autorská práva

Žádné ustanovení uvedené na tomto webu nebude chápáno jako propůjčení licence na základě jakéhokoliv práva k duševnímu vlastnictví, ani práva na povahu ochranné známky či autorského práva společnosti AFstyle nebo některé třetí strany, ať překážkou uplatnění nároku, nepřímo nebo jinak. Veškeré ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Není-li uvedeno jinak, je AFstyle s.r.o. vlastníkem všech ochranných známek a značek služeb uvedených na tomto webu, bez ohledu na to, zda jsou registrovány či nikoliv. Všechny registrované ochranné známky jsou registrovány ve Spojených státech amerických (nebo v jiných příslušných soudních působnostech).

Obecně

Tyto podmínky užívání představují úplnou dohodu ohledně používání tohoto webu a mají přednost před jakýmkoliv dřívějším nebo současným, protikladným či dodatečným sdělením.

Neoprávněný přístup, úprava či změna jakýchkoliv informací nebo zásah do dostupnosti či přístupu tohoto webu jsou přísně zakázány. AFstyle s.r.o. si vyhrazuje všechna zákonná práva a opravné prostředky, které má k dispozici. Toto vyloučení odpovědnosti nebude v žádném případě považováno za omezení nebo zřeknutí se jiných práv, jimiž může společnost AFstyle s.r.o. disponovat.

Kontaktní informace

Kontaktujte nas prosim, pokud máte další dotazy.

Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním souhlasíte s našimi Podmínkami užití webového rozhraní.